Performance List of Hubei Region


project name No.
Wuhan Zhongnan Physical Examination Center 1
Wuhan Master Kong Beverage Base 2
Wuhan Jiyu Bridge Wanda Hotel 3
Wuhan Haishan Jingu Community 4
Huangshi No.2 Middle School 5
Wuhan Metro Line 2 6
Wuhan Jiyu Bridge White Rose Hotel 7
Enshi Yiling International Hotel 8
Office Building of Hubei Provincial Department of Agriculture 9
Shiyan Yunxi Hospital of Traditional Chinese Medicine 10
Wuhan University of Geosciences 11
Wuhan Fenghuo Technology Factory 12
Wuhan World Trade International 13
Wuhan Shui Mo Lake Villa Area 14
Yichang Water Joy City 15
Wuhan Dongfeng Renault Happy Ridge Plant 16
Tiesi Design Institute Building 17
Wuhan Rehabilitation Medical Center 18
Wuhan Qihong Wind Power 19
Hubei Luotian Gloria Plaza International Hotel 20
Yunxi Hospital of Traditional Chinese Medicine 21
Wuhan Dongfeng Renault 22
White Rose Hotel 23
Provincial Agricultural Bank Office Building 24
Wuhan Rehabilitation Center 25
Suiyuan International Hotel 26
Wuhan Tianhe Airport 27
Ramada Hotel Wuhan Jiyu Bridge 28
Wuhan Metro Line 3 29
Wuchang First Children's Hospital 30
Yichang Party School 31
Yichang Three Gorges University Renhe Hospital 32
Changyang Hospital of Traditional Chinese Medicine 33
Wuhan Guangu Lenovo Base 34
Wuhan Dongfeng-Sunshine City Hongfengyuan Community 35
Wuhan Optics Valley Free Trade Zone 36
Zhongjian Zhuangyuan Mansion 37
The new campus construction project of the Party School of the Hubei Provincial Party Committee of the Communist Party of China 38
Jiangxia Shiguangli Project 39
Yangluo Huazhong Trade Service Area and Office 40
Yichang Zhixiwan 41
Macheng City Investment Innovation and Entrepreneurship Park (North District) 42
Greenland A02 Project 43
Ezhou Yanji Building C2 44
Wuhan Yangluo Huanhu Garden Project 45
Ezhou Yangye Huanjian House A1A2A3 Project 46
Jiangxia China Resources Kunyu Star 47
Wuhan Greenland Optics Valley Central City Project 48
Hanyang Harbor River City Project 49
Egang Town God's Temple Project 50
Guanshan Bridge first team project 51
Yangluo Hanlin Mansion 52
Wuhan Water Affairs Group Project --- Grand Courtyard 53
Wuhan Water Group Project---Zhongxing Community 54
Wuhan Water Group Project---Ximahou Road, Xinhua Street, Xunli Village 55
Wuhan Water Group Project --- Fruit Lake No. 100 56
Wuhan Water Group Project --- Weibo Community 57
Wuhan Water Group Project---Heshan New Village 58
Wuhan Water Group Project --- Gujiapo 59
Jiangxia Tangxun Lake Villa Phase IV 60
Jiangxia Jiangnan Family 61
Huaxiang City Water Pump Station Project 62
Hubei Academy of Fine Arts Painting Building Project 63
Wuhan Water Group Project --- Dadongmen 64
Yichang Evergrande Shanshui City Phase III Project 65
Yichang Zhongnan Mansion Project 66
Egang Yutai Mountain 67
Jiangxia Weipeng Penghu Bay Phase III 68
Caidian Greenland Beautiful Lake 69
Macheng Wunao Mountain Project 70
Xingtieli project 71
Huangpi Shakou Project 72
Jiangxia Huangheli Project 73
Hongmian Graceland 74
Egang Lakeside Guanliu 75
Macheng Innovation Center 76
Egang Big Flag Pier 77
E Steel Drop Shelf Platform 78
Egang West Hillside 79
Shishui Xinyi 80
Wuhan Dongxihu District Water Supply Company 81
Jingmen Hongjing Shili Community 82
Jingmen Tongcheng Mansion No. 1 83
Jingmen Xiyue Bay Community 84
Jingmen Longquan Yunjing Community 85
Jingmen Zhongjing Xuefu Community 86
Jingmen Chengkong Xiujiangnan Community 87
Jingmen Bibochuncheng Community 88
Jingmen Yunhu Shangyuan Community 89
Jingmen Double Happiness Community 90
Jingmen Zhongnan Yuncheng Community 91
Jingmen Xinghuwan Community 92
Jingmen Mingting Family Community 93
Jingmen Science and Technology Innovation Center 94
Jingmen Municipal Party Committee Compound Project 95
Jingmen Municipal Party Committee Reception Office Project 96
InterContinental Wuhan Houguan Lake 97
Xiangyang Nanhu Hotel 98
Enshi Jianshi People's Hospital 99
Huangshi Vocational Secondary School 100
Huangshi Daye People's Hospital 101
Wuhan Dongxihu Second People's Hospital 102
Yichang Fourth People's Hospital 103
Shiyan Xiangtai Intelligent 104
Xianning Maternal and Child Health Hospital 105
Yichang Dangyang People's Hospital 106
East and West Lake Poly Jiuyue Chenguang 107
Dongxihu Zhongnan Yuncheng Community Project 108
East and West Lake Beautiful Spring River Community Project 109
Dongxihu Zoumaling Water Plant Project 110
East and West Lake Yunhu Jiayuan Project 111
Dongxihu Unicom Jiayuan Project 112
Suizhou Ouyada Air Courtyard 113
Suizhou Country Garden Banshanyue 114
Suizhou Investment Jinke Mansion 115
Suizhou Jindu Washington 116
Suizhou Hujin No. 1 117
Suizhou Jinshan Garden 118
Suizhou Oriental Homeland 119
Suizhou Zhuoer Bronze Ancient Town · Houfu Aristocratic Family 120
Impression of Suizhou 121
Suizhou Greenland Suizhou Intercity Space Station 122
Suizhou Bund School of Sui County 123
Suizhou Red Star Cullinan 124
Suizhou Park No. 3 125
Suizhou Suiyuan Villa 126
Suizhou Greentown Jade Garden 127
Suizhou Park No. 2 128
Suizhou Country Garden Tianyue City 129