Guizhou regional performance list


Project name No.
Guizhou Qianhu Miao village direct drinking water project 1
Guizhou Qiandongnan Wanda Danzhai town 2
Guizhou Metro Line 3 3