Tianjin regional performance list


project name No.
Tianjin Beiyangyuan Mandarin Hotel 1
Tianjin Tuanbo Hotel 2
Tianjin Polytechnic University 3
Tianjin Maritime Academy 4
 Hite R&D Headquarters 5
Yanlord Haihe Plaza 6
Tianjin Fontaine Tiancheng 7
Tianjin Wuqing Hexi tap water 8
Zhongjun Yunjingtai and Meihu Yayuan in Tianjin Tuanbo New City 9
Mingshi Garden, Binhai New Area, Tianjin 10
Binhai New Area Ocean Kunting 11
Tianjin Jinnan Heying Park 12
Dagu Chemical Co., Ltd. Mining Living Area 13
Tianjin Saixiang Technology 14

Previous Page

Next Page